REKLAMAČNÍ ŘÁD ČISTÍRNY KOBERCŮ MANIPO

 • Provozovatel: Jiří Čadil Ičo: 42535212
 • Každý koberec před čištěním je nafocen.
 • Nečištěné staré skvrny ovlivněné působením vnějších vlivů (UV záření), skvrny vzniklé činností plísní, skvrny vzniklé odbarvením vláken koberce v důsledku působení prostředků s obsahem chlóru (SAVO) aoxidačních činidel obecně bohužel není možné odstranit.
 • Lepené části koberce se mohou po čištění odlepovat nebo vlnit, záleží pouze na kvalitě použitých materiálu. Platí pro koberce značky UVA, IKEA. Značný vliv má také míra opotřebení koberce.
 • Nezakončené vlákno se může po čištění rozplétat, třepit.
 • Koberec napadený hmyzem, znečištěný exkrementy, plísněmi či jinými agresivními vlivy se v místě napadení může rozpadat. Poškozené koberce nelze renovovat do stavu nového.
 • Koberec po vyzvednutí neponechávejte v obalu. Obal je určen pouze pro přepravu jinak hrozí zapaření a poškození koberce.
 • Zvířecí srst a vlasy nelze zcela z koberce procesem praní odstranit, neboť keratiny se praním vodou nerozpouští. Odstranění srsti a podobných nečistot je prováděno mechanicky, ručně po vyprání koberce.
 • Lepidlo z lepených koberců a též gumová osnova mohou praskat, lámat se, odlupovat či drolit.
 • U koberce silně a dlouhodobě znečištěného močí nebo exkrementy nemusí byt vždy perfektně odstraněn zápach.
 • Nemusí dojít vždy k odstranění všech nečistot, zejména při nadměrném a dlouhodobě neřešeném znečištění koberce.
 • Reklamaci praní koberců lze uplatnit do 3 dnů od převzetí koberce zákazníkem u pozdější reklamace nelze objektivně posoudit zda jde o chybně vyčištěný koberec nebo jde o nové znečištění zákazníkem. U vlněných koberců bílé barvy nelze zaručit bezchybné vyprání.
 • U řezaných koberců hrozí při čištění  třepení a trhání. Přebíráno pouze na zodpovědnost zákazníka.
 • Některé bavlněné koberce mohou zapouštět barvu, toto bohužel nelze jakkoli ovlivnit (pouštění barvy je závislé na kvalitě koberce a na výrobci).
 • Třásně a dlouhé vlasy u shaggy koberců, tj. koberec vyrobený z shaggy propylénu z délkou vlasů delší než 30mmm, které se mohou po čištění rozplétat nebo třepit, tomuto jevu nelze nijak zabránit.
 • Koberce je možné na provozovně uschovat maximálně po dobu jednoho měsíce od plánovaného termínu předání hotového koberce a po tuto dobu je započítáván poplatek za uschování 50 Kč za každý započatý týden. Vyjímku posoudí majitel provozovny.
 • Ceny jsou pevně dané. Jsme plátci DPH.
 • V případě, že koberce v minulosti prošly neúspěšně čištěním, ať už prostřednictvím odborné firmy nebo svépomocí, popřípadě došlo-li k situacím, které měly za následek promočení koberce bez následného důkladného vysušení, oznamte nám tuto skutečnost dopředu. Budeme tak schopni zavčasu zvolit nejvhodnější postup čištění pro dosažení maximálního výsledku.
 • Předáním koberce k čištění automaticky souhlasíte s podmínkami čištění a reklamačním řádem
 • V jiných případech, než je výše uvedeno se ostatní případy řídí občanským zákoníkem.

Pro vysvětlení KERATIN – je stavební bílkovina řazená mezi skleroproteiny. Keratin je nerozpustný ve vodě a má vláknitou strukturu, jednotlivé monomery mívají délku 400 – 644 aminokyselin, ale větví se do polymerů o velkých rozměrech. Konečný tvar molekuly – terciární strukturu – zajišťují disulfidické můstky. Při rovnání vlasů teplem. Existují dva typy keratinů:

 • Keratiny I.typu – menší a kyselé
 • Keratiny II.typu – větší, neutrální nebo zásadité